Quarta etapa (1885-1909)

Lluís Masriera i Rosés (1872-1958)
Josep Guañabens Maspons (1877-1956)
Josep Bertran i Musitu (1875-1957)
Eusebi Bertrand i Serra (1877-1945)
Cosme Parpal Marqués  (1878-1923)
JosepMa. Folch i Torres (1880-1950)
Josep Ma.Bellido i Golferichs ( 1880-1952)
Miquel Regàs (1880-1965)
Manuel Sayrach i Carreras (1886-1937)
Pere Oliver Domenge (1886-1968)
Josep Sunyol i Garriga (1898-1936)
Josep Trueta i Raspall (1897-1977)

 

Deixa un comentari