Segona etapa (1845-1862)

P.Bernat Collaso i Gil
P.Calasanç Casanovas Manent
Francesc de Paula Rius i Taulet (1833-1889)
Josep Ildefons Gatell i Domènech (1834-1918)
Salvador Casañas i Pagés (1834-1908)
Josep Gras i de Granollers (1834-1918)
Josep Coroleu i Inglada (1839-1895)
Josep Coroleu (1839-1895)
Albert Llanas i Castells (1841-1915)
Enric Bargés i Pombo ( 1842-1906)
Francesc d’Assís Ubach i Vinyeta (1843-1913)
Angel Guimerà (1845-1924)
Jaume Almera i Comas (1845-1919)

Deixa un comentari