Sisena etapa (1939-1970)

P.Joaquim Tous,escolapi (1889-1955)
P. Octavi Fullat i Genís (1928)
Josep Lluís Vilaseca i Guasch(Barcelona, 1930)
Joan Herrero Manich (1931-2011)
Antoni Plasència i Monleón ( 1931-2014)
Antoni Chic Ollés ( 1932)
Josep Toutain Vila (1932-1997)
Josep Ma Benet i Jornet (1940)
Josep Gòmez Romero “Dyango” (1940)
Terenci Moix (Ramon Moix Messeguer) (1942-2003)
Joan Armet i Coma (1942)
Joan Manuel Serrat ( 1943)
Salvador Alemany (1944)
Andreu Mas-Colell (1944)
Lluís Armet i Coma (1945)
Ramon Alfonseda (1948)
Lluís Gonzàlez Mestres (1948)
Jordi Lòpez Camps (1950)
Joan Subirats i Humet (1951)
Ferran Requejo i Coll (1951)
Francesc Subirada