P.Joaquim Tous,escolapi (1889-1955)

 

 

PJoaquim Tous

P.Joaquim Tous, escolapi

Era el P.Rector de l’escola quan esclata la guerra civil. Va poder fugir a França i des d’allà va ajudar als refugiats .Quan l’orde de l’ escola pia recupera l’edifici  va ser l’ànima de la reconstrucció del nostre col·legi després de la guerra civil i qui el va salvar de la seva desaparició. El seu compromís amb l’escola era tan gran que, malgrat l’estat ruinós en que es trobava l’edifici el febrer de 1939 quan va ser retornat als escolapis, va aconseguir convèncer el P.Provincial per tal de mantenir-lo obert, i fer que els antics alumnes poguessin retornar de nou als estudis que havien quedat estroncats per la guerra

Va incorporar l’esperit de les J.O.C, après en la seva estada a França, durant la guerra civil; i va ser  l’organitzador de les primeres colònies a Espanya després de la guerra. També va obrir aules per adults , tot afavorint l’aprenentatge d’oficis per tal de facilitar llocs de treball pels ex-alumnes en els temps difícils de la immediata postguerra. Va promoure l’ensenyament de matèries considerades no convencionals com l’educació física, la música o el dibuix, i que avui formen part del curriculum d’aprenetatge en totes les etapes educatives.

 

Deixa un comentari