Vuitena etapa (1990-2015)

 

En aquesta etapa de la nostra història s’han produït molts canvis que no deixen de ser el reflex del que passa al món i com sempre, una escola que vulgui avançar ha de saber fer el possible per adequar, tant les seves instal·lacions com les metodologies que demanen instruments nous.
Aquests 25 anys han estat un no parar de fer obres, de revisar i refer els espais, les aules, els patis, de fet totes i cadascuna de les dependències de l’edifici han estat transformades. Des de la façana, passant per la coberta i fins l’últim racó de Sant Antoni.
I per tal que es conegui tota aquesta feina,  hem pensat que estaria bé deixar-ne constància en aquesta web.
La dècada dels 90 del segle XX va ser la que ens va portar els primers ordinadors, els MAC.2000-aula info

 

 

 

per als mòduls de cicle superior d’arts gràfiques. I els IBM que durant un temps van ser observats una mica de lluny, en aquells moments només els fèiem servir per a documents de text però els més agosarats van saber encomanar-nos la il•lusió per aquesta nova eina que ens estalviaria llargues hores d’informes escrits a màquina. Els veterans de l’escola podem recordar, com de moderns ens sentíem amb els nostres disquets carregats d’informació. Havia arribat la revolució de les TIC i Sant Antoni no s’ho volia perdre.

2000-sala psicomotricitat

Aula de psicomotricitat
Paral•lelament l’escola tenia necessitat de més espais; això dels ordinadors demanava un tipus d’aula extra, a banda de les aules convencionals, les aules d’informàtica. Per això el 1994 es va fer la sol•licitud per començar l’edificació de l’edifici annex al gimnàs,  després hi afegiríem els edificis del carrer Salvadors, el num 4 i Salvadors, el num 10; aquest comunicava amb l’escola i ens permetria construir la sala de psicomotricitat per als més petits, per així modernitzar i millorar l’aprenentatge del model de lectoescriptura en l’etapa infantil. També, per tal de millorar les entrades i sortides escolars, es construeix una altra porteria al carrer de la Cera. Prèviament s’havia restaurat la façana interior que dona al pati vell el curs 1993-94.

 

2000-gimnas

Gimnàs nou
I dins d’aquests nous espais comencem a tenir aules d’informàtica que a dia d’avui ja en són 6 per a tota l’escola, entre la secundària i la primària.
I per als petits de la casa, noves aules de P3 amb terra de parquet, amb llits per a fer migdiades, amb els racons per al joc,  i molt aprop, el seu menjador rosa, que disposa d’un pati particular amb mobiliari per jugar a l’aire lliure; actualment aquest pati també disposa d’un terra tou per tal de fer més segura l’estona del esbarjo.

 

 

2000-pati petits2

Pati Rosa

 

2000-menjador petits2

Menjador dels petits
I arribant al segle XXI ampliem l’escola amb un nou edifici, l’edifici blau , que ens servirà per enllaçar tots els espais interns sense barreres arquitectòniques. Vam haver de renunciar a una part de l’església, l’ala dreta, però el benefici ha estat molt gran.
I arriba el temps de millorar, amb una gran reforma, la porteria principal de l’escola.

Recuperem les quatre columnes que daten del projecte de 1928, i que havien quedat cobertes des de l’any 1965. La nova porteria també escull el color blau i millora clarament l’espai de benvinguda a la nostra escola, amb una porteria que connecta l’entrada amb l’entrada de fusta que dona a l’església.
Seran un sensefí de canvis; alguns d’ells provocats per la reforma educativa de la LOGSE, que redueix el nombre d’alumnes per aula, i com les nostres aules eren molt amplies vam començar a redistribuir els espais dels diferents pisos, movent els envans i obtenint encara més aules. Els estius del 2007 i del 2008 van servir justament per a això. I ja us podeu imaginar que si el disseny de l’espai canviava, el mobiliari també. Els antics pupitres dobles van haver de ser substituïts definitivament, la taula i la cadira per separat són molt més adequades per  a la nova manera de treballar dins l’aula i també més adequada a les mides dels nostres alumnes que són força més alts que les generacions anteriors.
Aixi mateix i per tal de millorar l’atenció als nouvinguts, l’escola disposa d’una aula d’acollida, amb un tutor que facilita la incorporació en l’aula normal i detecta i soluciona les mancances a nivell de llengües que puguin presentar, seguint els protocols i les indicacions del Departament d’Orientació tant de la Pimària, com de la Secundària.
També en aquesta dècada s’inicia el Servei de Mediació, format per alumnes i professors de la secundària i el batxillerat.

Els primers en arribar van ser els cicles del col•legi Calassanci, el curs 2004-2005, justament ara fa 10 anys. Amb la seva arribada es tancava un cercle que s’havia iniciat feia més de 100 anys quan neix el col·legi Calassanci, sucursal de Sant Antoni.
El curs 2007-2008 s’incorpora l’Escola Verge Aldama, una escola de Primària, encara que aquell curs es va mantenir en el seu edifici. Serà el curs 2009-2010 quan ja som un sol centre i sol claustre.
I les noves eines no descansen: arriben les pissarres digitals, la primera va ser una “tàctil” que vam instal•lar a l’Aula Magna, això passava el curs 2004-2005. I ja iniciem el projecte ambiciós de poder tenir pissarres digitals a la majoria d’aules. El curs 2007-2008 s’instal•len a l’Aula Magna i a l’Aula de música de primària. I a partir del curs 2008-2009  a tota la resta. En aquests moments disposem de de pissarres digitals a totes les aules dels cicles Mitjà i superior de la Primària, a tots els 4 cursos de l’ESO i als cursos del 1r.de Batxillerat. Un esforç que es veurà reflectit en la programació de moltes matèries que incorporen aquesta eina d’aprenentatge i recerca.
La Mediateca canvia d’ubicació en aquesta llarga etapa, passant del 2n pis a la planta baixa, tot aprofitant el moviment d’envans.
I a partir de la incorporació del Calassanci, des de el curs 2005-2006, impartim els cursos dels PQPI administratiu, de cuina i, des de el curs 20013-2014, el d’Imatge personal.
El Casal també viu un trasllat: passa de l’edifici del Carrer Sant Antoni ( la casa de la Bolla) al carrer de la Cera. A partir d’aquest moment,  la casa de la Bolla, viu una rehabilitació important  que recupera els aspectes arquitectònics com correspon a una edificació del s.XVI. Serà l’espai destinat al SEFED.
Entre les noves aules el curs 2012-2013 aconseguim una nova aula de plàstica,  situada en el 5è pis de l’edifici, al costat d’una de les terrasses. D’aquesta manera la Primària aconsegueix també la seva pròpia aula de plàstica, al costat del pati nou.

Des de el curs 20011-2012 el Casal de Sant Antoni s’estructura en diferents àmbits que treballen amb objectius diferents per a cadascú d’ells. Així els extraescolars de l’escola són:
Cultural, Casal de Vacances, Agrupament Escolta Sant Antoni Abat,  MOU-TE, Casal d’estudi diari, Colla Gegantera, Serveis educatius, Acollida, Mediateca i Servei de mitja pensió.
Finalment un dels darrers canvis importants són la recuperació de l’espai que havia ocupat el Banesto i que passa a ser la nova secretaria de l’escola amb entrada directa des de la Ronda Sant Pau. Gràcies a aquests canvis es pot crear una nova sala de professors per a la Primària.
Amb la remodelació dels espais, la constant formació del professorat, la implicació en projectes diversos com escola associada als Centres Unesco de Catalunya, els de l’agenda 21, els grups de voluntariat com el del Casal d’estudi diari, els grups d’animació de la fe: MOU-TE,  els grups de Kasumay, i tota la resta dels grups d’extraescolars;  Sant Antoni  aconsegueix l’any 2013 el certificat de Qualitat,  que voldrem mantenir any rere any, passant l’avaluació externa corresponent, que marca el paràmetres que poden ser subjecte de millora.

Deixa un comentari