El Casal de joves Calasanç

QUI SOM.
El Casal de Joves és un centre infantil i juvenil de L’ESCOLA PIA SANT ANTONI , que va ser fundat l’any 1986, a fi de potenciar l’activitat extraescolar del col•legi, especialment les de tipus pastoral. Es troba entremig del barri del Raval, del districte de Ciutat Vella i del barri de Sant Antoni del districte de l’Eixample. Aplega en el seu interior diferents entitats, grups i col•lectius , alguns d’ells amb una llarga tradició a l’Escola Pia, com el Club Esportiu EPSA, l’Agrupament Escolta I Guia Sant Antoni Abat, la Colla de Gegantera del barri de Sant Antoni, La Cultural, el Grup de Voluntaris del Casal d’Estudi Diari, o els grups de vida Cristiana MOU-TE.
Durant 24 anys va està situat molt a prop del col•legi, al número 54 del carrer Sant Antoni Abat; actualment el troben al carrer de la Cera número 46.
Són uns espais d’atenció al públic i de gestió d’equips educatius, l’activitat és realitza als espais de l’Escola Pia Sant Antoni.
En el Casal, els diversos grups organitzen tota mena d’activitats, amb el LLEURE com a element educatiu, les activitats culturals, esportives i de vida cristiana, estan adreçades als infants, joves i famílies dels dos districtes, siguin o no de l’Escola Pia. La diversitat d’activitats es realitzen principalment a les tardes, després de l’horari escolar, o bé els dissabtes i diumenges, com és el cas de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Antoni Abat.
En temps de vacances escolars, s’organitzen també colònies, campaments i Casals de lleure i esportius de ciutat.
Són també col•laboradors en festivitats assenyalades de l’Escola i dels dos districtes, com a Sant Antoni: Festa Major de Sant Antoni, Portes Obertes de l’Escola, Mostra d’entitats del barri, Diada de l’Esport, Setmana Cultural, Aplec, La festa al carrer, al Raval som visibles en les festivitats de Sant Jordi i Sant Ponç…
El Casal és un lloc obert i vol oferir als nois i noies un estil diferent d’omplir el temps lliure, amb activitats plenament educatives i creatives. Oferim activitats en les quals se sentin responsables del que fan i aprenguin a conviure i relacionar-se. Activitats prop de la natura, perquè aprenguin a estimar el nostre país i la vida. Activitats innovadores i estimulants que els ajudin a créixer com a persones. Activitats, que sobretot estem donant resposta al barri de Sant Antoni (Eixample) però amb voluntat de fer més acció al districte de Ciutat Vella, també, en les quals descobreixin els valors de l’Evangeli i la importància de prendre compromisos seriosos per fer UN MÓN MILLOR

ORIGEN DEL CENTRE
El Nadal de 1985 una colla de monitors dels Grups d’Amistat i Confirmació de l’Escola Pia Sant Antoni utilitzen l’edifici del carrer Sant Antoni núm. 56 per allotjar uns 40 joves estrangers amb motiu de la Trobada Internacional de Taizé.
Degut al estat ruïnós de l’edifici, comencen un camp de treball la Setmana Santa de 1986 i l’estiu del mateix any, paral•lelament es comença a crear el Projecte per poder crear una nova entitat.
El curs 86 / 87 es constitueix l’entitat i comencen a desenvolupar-se activitats en el local.
El curs 87 / 88 es comencen unes obres de rehabilitació de l’edifici que duraran tot el curs. Es constitueix l’associació. Neix la revista “El Porquet de Sant Antoni” i s’ incorpora l’Agrupament Escolta Sant Antoni Abat que ocupava uns locals de l’Escola.
El curs 88 / 89 creació de nous grups augment de socis a l’entitat i incorporació del Grup d’Esplai Nova Terra.
Durant el curs 91 / 92 s’incorpora de forma administrativa totes les activitats esportives que es realitzen a l’escola.
Es coordinen totes les activitats esportives a través de la secció d’esports i amb l’estructura del club EPSA.
Des de el curs 94/95 es realitza el servei de Casals de Nadal, Setmana Santa, i estiu amb una finalitat lúdica i de servei a la comunitat educativa de l’escola i del barri.
El curs 97/98 entra a formar part de forma estructural ( organigrama) del projecte educatiu de l’Escola Pia Sant Antoni com un dels àmbits educacionals no formal que ofereix la comunitat educativa de Sant Antoni, al seu entorn.
El curs 98/99 s’obre noves activitats dins de cultural i s’inicia el casal de vacances de setembre, s’obre diàriament l’activitat Casal Obert per adolescents. Es rehabiliten espais nous gestionats per l’entitat Colònies Jordi Turull , compartint la seva utilització.
El curs 99/00 s’assenten les activitats iniciades aquest dos últims anys i es consolida l’estructura de funcionament. S’inicia un nou projecte de Voluntariat per joves de 16 a 18 persones amb el lema de coneixement i acció social.
El curs 00/01 inicien la formació d’adults amb cursos i activitats que avarca des de gent gran (avis/es) fins a adults (pares/mares). Obrim noves activitats d’atenció social amb un reforç individualitzat a nivell curricular en edats compreses de 9 a 13 anys que es porta a terme a través de voluntaris/es.
El curs 01/02 es reorienta el funcionament realitzant el treball de Planificació realització i avaluació per àmbits. Així mateix es fomenta l’enllaç d’actuació entre alumnes de l’escola i estructura del casal en els joves iniciant el Casal d’estudi per a famílies “detectades” amb desestructuració social i immigració amb problemes lingüístics de català; les accions d’aquesta activitat les duen a terme voluntaris guiats pel departament d’orientació de l’escola i la responsable de l’àmbit cultural de l’escola.
El curs 02/03 tota l’estructura del casal funciona per objectius concrets segons l’àmbit al qual pertany. Canvi de persones en l’àmbit esportiu i d’orientació pedagògica .
El curs 03/04 es dota d’un educador assalariat per coordinar el projecte de Casal d’Estudi Diari i formar als voluntaris que executen les accions educatives.
Creació dels grups MOU-TE com a elements de vida cristiana.
El curs 04/05 canvi d’objectius i d’orientació del projecte d’Esplai de Nova Terra. Treball de tots els àmbits del casal a partir del equip format pel Consell del casal. Creació d’un full informatiu com a element de comunicació físic i electrònic anomenat La Casa de la Bolla per a tots els educadors del Casal. 50è Aniversari de L’Agrupament Escolta Sant Antoni Abat.
El curs 05/06 cal assentar el treball d’organització pedagògica de l’Esplai NT, reorganitzar els esports a través d’un consell d’esports format per representant de totes les disciplines. Implementació de l’A21 a tota l’estructura del Casal.
El curs 06/07 volem aprofundir en el desenvolupament de l’entitat al barri tant a nivell d’acció activitat com de relació amb les entitats públiques.
Celebrar un acte senzill dels 20 anys del casal.
Dinamitzar les necessitats socials dels joves així com una potenciació dels grups de cultura i tradició.
El curs 07/08 consolidar l’espai jove com un format d’acció social pels joves renovable cada any. Creació de APS, aprenentatge i servei , com una eina curricular aplicada al Casal.
Potenciar la Colla de geganters del Barri. Continuar d’implementació de A21 al Casal.
El curs 08/09: Potenciar l’autogestió del Casal. Dotar de recursos mínims els espais del Casal Reorganitzar els espais compartits amb la resta d’institucions, agrupament, colònies, casal de vacances, grallers, espai jove.
El curs 09/10
Potenciar l’autogestió del Casal de Joves Calassanç. Revisar l’entitat jurídica del Casal de Joves Calassanç Estructurar físicament i organitzativament l’educació no formal a l’Escola Pia Sant Antoni

El curs 10/11
Canvis d’espais físics, carrer de la CERA 46. Estructurar els serveis educatius a l’Escola Pia Sant Antoni. Crear potenciar una entitat jurídica pròpia al CASAL. Aplicar l’estil metodològic de l’EPcat als equips educatius del CASAL. Potenciar el Consell del Casal. Dinamitzar els equips educatius.

2011-2015

S’inicia un sistema de treball per àmbits i objectius en cadascú. LA CULTURAL – ESPORTS – CASAL DE VACANCES – AGRUPAMNET EGSAA- MOU-TE- CASAL D’ESTUDI DIARI- COLLA GEGANTERA – SERVEIS EDUCATIUS –ACOLLIDA- MEDIATECA – SERVEI DE MITJA PENSIÓ
LÍNEA D’ESCOLA (casal)
1. Treballar des de totes les etapes i estaments de l’Escola, les dimensions social, emocional i interior de les persones amb la finalitat de millorar la convivència.
2. Treball en xarxa.
3. Implantar els processos de Qualitat.
4. Promoció de l’Escola.- Casal

GENERAL 11-12
Potenciar l’estructura de del nou projecte l’ESDEVENIDOR
GENERAL 12-13
Aplicar les xarxes electròniques com elements de vida comunicativa del Casal.
GENERAL 13-14
Potenciar l’ús de les noves tecnologies per la comunicació inter – educadors i famílies.
GENERAL 14-15
Utilitzar el sistema electrònic com a via de comunicació a les famílies i educadors.

Deixa un comentari