Tercera etapa (1862-1885)

Cronologia tercera etapa (1862-1885)

  Setembre 1862

  Isabel II cedeix a l’Escola Pia l’espai de les muralles al costat del col·legi.
1875

 S’amplia l’edifici del seminari, afegint-hi dos cossos fins a la Ronda.

 1875-1884

 Construcció de l’edifici del xamfrà Ronda Sant Pau/ C. Sant Antoni.

1881

Restauració del pòrtic de l’església. S’hi afegeixen els escuts dels Antonians i de l’Escola Pia.
Curs 1884-1885

Comencen les classes per als alumnes “recomanats”. (Es tractava d’alumnes que rebien més hores d’ensenyament després de la jornada obligatòria.)

Deixa un comentari