Segona etapa (1845-1862)

Cronologia segona etapa (1845-1862)

10-5-1846

Es posa la primera pedra del seminari segons els plànols de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca.
26-5-1847

Els alumnes interns es traslladen al nou edifici.
2-11-1847

El P. Provincial Vicenç Tió beneeix la capella del Seminari
29-11-1850

Antoni M. Claret, Bisbe de Santiago de Cuba, visita el col·legi.
1852 

Sant Antoni és un dels primers col·legis de l’Estat Espanyol on s’ensenya el sistema   mètric decimal aprovat per la llei del 19 /7/ 1849.
1862

S’enderroquen les muralles situades al costat del col·legi (l’actual Ronda de Sant Pau).

 

Deixa un comentari