Setena etapa (1970-1990)

Cronologia setena etapa (1970-1990)

2-10-1970.  

La Seu provincial de l’Escola Pia de Catalunya torna a Sant Antoni.
Curs 1975.1976.

Homologació dels nous ensenyaments de B.U.P,  E.G.B i parvulari.
Curs 1978-1979.

 S’introdueix la coeducació al Batxillerat.
Curs 1983-1984. 

 Arriben també nenes al parvulari.

 Es fusionen dues filials d’institut: Calassanci i St. Pere Claver que tenien seu a St. Antoni, tot formant un sol centre de B.U.P.
Curs1987.1988

St. Antoni es converteix en centre experimental de la reforma educativa.
1990

Se celebra el 175è aniversari.

Deixa un comentari