Primera etapa (1815-1845)

Cronologia primera etapa (1815-1845)

 17-12-1802 

El pare Provincial demana al Rei Carles IV  fundar una residència a Barcelona.
20-8-1805

L’ Ajuntament canvia la petició afegint que sigui una escola.
11-5-1806 

D. Mariano de Ara i l’Escola Pia pacten la cessió del convent dels Antonians.
3-7-1815 

Ferran VII dóna el vist-i-plau als acords anteriors de 1806.
13-7-1815

El Bisbe de Barcelona autoritza la constitució d’una comunitat religiosa.
21-7-1815 

El P. Antoni Ros pren possessió de l’antic convent Antonià.

Església dels antonians vista des del portal de St. Antoni (sXIX)

Església dels antonians vista des del portal de St. Antoni (sXIX)

 27-8-1815 

La nova comunitat celebra per 1a vegada la festa de Sant Josep de Calasanç  a l’església  de Sant Antoni.
22-11-1815

Comencen les classes per als alumnes.
1818   

Es compren camps de la part posterior de l’antic convent.
27-3-1819

El P. Provincial Jaume Vada decreta el trasllat de la seu provincial de Mataró a la casa de  Sant Antoni de Barcelona.
4-12-1827 

Ferran VII entra a Barcelona pel portal de Sant Antoni i és saludat pels escolapis amb cartells de benvinguda;  dies més tard visita oficialment l’escola.

Deixa un comentari