Vuitena etapa (1990-Actualitat)

Cronologia vuitena etapa (1990-Actualitat)

Curs 1990-1991

Se celebra el 175è aniversari.
Bateig dels gegants del col·legi: en Tonet i la Rita.

Curs 1992-1993

Construcció d’una nova porteria al carrer de la Cera.

Arriben els primers Macs (ordinadors) . Es crea la 1a aula d’informàtica.

Curs 1993-1994

S’inicia la construcció dels edificis del carrer Salvadors núm.4 i núm 10.

Realització de l’aula de psicomotricitat per als més petits.

Es restaura la façana interior del Pati Vell.

Curs 1994-1995

Adequació de les aules de P3.
Cursos 1997-2002

Construcció de l’edifici blau.

Ampliació i remodelació de l’ edifici per un espai sense barreres.

Noves aules d’informàtica.
Curs 2000-2001

Sant Antoni esdevé centre col·laborador de la Unesco en el “Projecte Mediterrània”.

Curs 2004-2005

S’inicien els cicles de grau mig i els PGS (Programes de Garantia Social).

Pissarres digitals a  l’Aula Magna i l’aula de música de primària.

Curs 2005- 2007

Absorció de l’ escola Verge Aldama.
Reforç de bigues de l’ edifici.
Noves aules,  moviment d’ envans del 1r i 2n pis.
Noves aules, moviment d’ envans del 3r i 4t pis.

Instal·lació de pissarres digitals a les aules convencionals.
Curs 2008-2009

Trasllat de 1r d’educació primària.
Trasllat de tot el centre Verge Aldama.
Incorporació  dels Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Incorporació dels PQPI.
Incorporació del  SEFED.
Curs 2010-2012

Autorització  del PQPI Comerç.
Trasllat de la Secretaria a la planta baixa.
Tancament CFGM.
Creació de l’ aula Toca-Toca.

Trasllat de la sala de professors de Primària a l’espai de l’antiga secretaria
Sanejament  de la façana i de la teulada.
Trasllat  del Casal a  la nova ubicació del carrer de la Cera.
Trasllat del SEFED i i el Calassanç al carrer Sant Antoni (casa de la  Bolla).
Adequació dels espais de c/Salvadors núm 10 per  a la Formació Professional.
Reparació i substitució de la teulada de la cuina.
Obres de l’ arxiu  definitiu i escala de la comunitat i accessos.
Trasllat de l’ aula de plàstica de secundària al 5è pis.

Pissarres digitals a 5è i 6è de primària i 1r i 4t  d’ESO.

Curs 2012-2013

L’Escola obté el certificat de Qualitat.
Curs 2013-2014

Autorització del  PQPI Imatge personal.

Establiment del pla DEA

Pissarres digitals a 4t de primària i 3r d’ESO.

Curs 2014-2015

Pissarres digitals a 2n d’ESO i 1r de Batxillerat.

 

Deixa un comentari