Espais singulars

Un Refugi a Sant Antoni ( fragment del Treball de Recerca de Joaquim Bernet,premiat amb el Premi Joan Profitòs 2014 en la modalitat de recerca històrica)

No és molt normal que en les profunditats d’una escola hi hagi un refugi. A l’Escola Pia de Sant Antoni, una de les escoles més antigues de Barcelona i per tant amb molta història en podem trobar un. Més ben dit en podem trobar dos. Un seria un túnel que comunicava l’escola amb l’exterior, però el que presentem aqui i que hem pogut visitar és un refugi que es troba situat sota d’un dels vestuaris que trobem al costat del gimnàs del pati cobert de l’escola .
Descripció i anàlisi del refugi:
El refugi està excavat a un metre i mig del que seria el terra de l’escola. Per arribar-hi s’han de baixar unes escales. L’entrada dona a un passadís en forma de “L”. El primer tram deu tenir uns cinc metres i després fa una volta cap a la dreta on trobem un altre tram, aquest, d’uns set o vuit metres.

foto refugi 1Un cop a dins ens fixem amb l’alçada. L’alçada màxima és de 1,80m, però com podem veure a la imatge el sostre del refugi té forma d’arc. D’amplada fa uns 60cm, per tant és estret i només podem deambular en fila d’un. Les parets estan fetes de totxana i ciment. Quan hem caminat per aquest primer passadís, fem un gir cap a la dreta per encarar el segon. En aquest segon passadís l’alçada i l’amplada es mantenen, però hi trobem certs elements que a l’altre són inexistents. Un d’ells és una petita cova a la banda esquerra on suposem que podia servir en certes circumstàncies per deixar-hi coses, on a més s’hi podria cuinar en un petit fogó, en el cas que els calgués passar moltes hores… Més endavant també veiem una mateixa cova, aquesta més gran i més alta, i està enrajolada amb rajoles senzilles de color blanc que sembla podien fer el servei de prestatgeries; és possible que fossin utilitzades per deixar-hi menjar. Aquesta seria la descripció física d’aquest petit refugi.

foto refugi 2

 

Però el nostre treball parla del transcurs que la nostra escola va viure durant la Guerra Civil, i com ja he esmentat anteriorment, l’escola va ser transformada en una escola de militants, i nosaltres pensem que aquest refugi hauria pogut ser construït pels mateixos joves faistes que assistien a les classes del sindicat. Tenim dos motius que ens ajuden a establir aquesta hipòtesi
El primer seria que en cap plànol antic de l’escola, ni en cap arxiu, ni altre tipus de documentació es té constància d’aquest refugi,en canvi si que coneixem l’existència d’un altre túnel que connecta amb l’exterior de l’escola i que va ser construït en temps dels religiosos . Entenem doncs que si aquest refugi hagués estat construït quan l’escola ha estat en mans dels escolapis hauria de figurar en algun document.
I el segon motiu que ens ajuda a creure en l’autoria dels militants és que el sistema elèctric que encara conserva és el propi de l’enllumenat dels anys 30.

En les imatges podem veure dos elements . A la banda esquerra hi trobem un portalàmpades metàl·lic on s’enroscava una bombeta.
A la banda dreta de la foto tenim un aïllant de porcellana que aguantava els cablesfoto refugi 3

En aquesta altra ens permet veure què feien per passar l’electricitat d’una làmpada a una altra. El sistema era senzill. Perquè els cables metàl·lics no toquessin la paret i l’electritzessin utilitzaven unes petites estructures metàl·liques d’on penjaven dues peces de porcellana, per on els cables passaven.foto refugi 4

 

 

Com podem veure l’enllumenat d’aquest refugi és clarament de l’època de la guerra, a part de ser un enllumenat senzill i que no era costós de construir. Tot apunta a què realment els constructors d’aquest refugi fossin els militants, de totes maneres no podem afirmar-ho, ja que no ho sabem del cert.

Com a curiositat podem veure en la següent foto que actualment pel refugi hi passa una canonada d’aigua de l’escola.

 

foto refugi 5
El refugi acaba en una paret de maons que sembla més nova i que ens permet pensar que el refugi deuria tenir un recorregut més llarg. De tota manera, no tenim coneixements de fins on arriba i quina és la seva longitud

Deixa un comentari