Primera etapa (1815-1845)

Josep Erasme de Janer i Gironella (1833-1911)
Manuel de Cabanyes (1808-1833)
Germans Josep i Ramon Bonaplata
Antoni Brusi (1815-1878)
Manuel Milà i Fontanals (1818-1884)
Estanislau Figueras (1819-1882)
Francesc Pi i Margall (1824-1901)
Bonaventura Ribas i Quintana ( 1830-1903)