Jaume Almera i Comas (1845-1919)

Jaume Almera i Comas (1845-1919)

foto Jaume Almera

Va néixer a Sant Joan de Vilasar i va estudiar a l’Escola Pia de Sant Antoni. Va estudiar al seminari i també a la Universitat .Va ser un important geòleg i cartògraf . Va fundar les col·leccions de paleontologia del Museu de Martorell .Va realitzar el mapa topogràfic i geològic de la província de Barcelona. Va simultaniejar els estudis eclesiàstics amb els universitaris. Es va matricular a la Facultat de ciències exactes, físiques i naturals de la Universitat de Barcelona obtenint els títols de batxiller en ciències el maig de 1869, el de llicenciat de la secció de físiques el febrer de 1871, llicenciat de la secció de naturals el maig de 1871 i el de doctor de la secció de naturals el juny de 1874.
En 1872 va finalitzar els estudis eclesiàstics a Barcelona i el 1876 es va llicenciar en Teologia al Seminari Central de València. El 1885 va ser nomenat canonge de la seu episcopal de Barcelona i degà l’any 1912.
Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des de 1879, en va ser president durant els anys 1906 a 1908.
L’any 1874 va fundar el Museo de Geognosia y de Paleontología, que posteriorment va passar a anomenar-se Museu Geològic del Seminari, situat a l’edifici del Seminari Conciliar del carrer de la Diputació de Barcelona.
Les seves investigacions es van centrar en les faunes fòssils d’invertebrats com a eina per a la datació dels terrenys i la confecció de mapes geològics. Fruit de les s investigacions va poder confeccionar el mapa geològic de la província de Barcelona, a escala 1/100.000, publicat l’any 1887. Posteriorment, aquest mapa es va publicar en diversos fulls a escala 1/40.000.
L’any 1965, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas va crear a Barcelona un centre d’investigació geològica que porta el seu nom: l’Institut de Ciències de la Terra ‘Jaume Almera’. Té dedicat un carrer a Vilassar de Mar i porta el seu nom l’IES de Vilassar de Dalt.

Deixa un comentari