Imatges 7a. etapa

Fotos anys 70

Fotos anys 80

1a Trobada d’Antics Alumnes