Antoni Brusi (1815-1878)

antoni brusiFill d’Antoni Brusi, propietari del “Diario de Barcelona”, va néixer a Barcelona l’any 1815. Es va formar a les Escoles Pies de Barcelona on estudià llatí i filosofia. Posteriorment de la seva formació va publicar nombroses conclusions sobre la lògica i es va dedicar a l’estudi de les ciències naturals i la música.
L’any 1834 realitza un viatge per tot Europa per establir finalment la seva residència a París, on va prosseguir els seus estudis en el Col·legi de Medicina.

Després de tornar-se a instal·lar a Barcelona comença a treballar com a periodista i posteriorment és nomenat director del Diari de Barcelona, el qual va heretar del seu pare.
En el 1851 va iniciar una campanya per proposar la demolició de la muralla de Barcelona. Tres anys més tard es declarat secretari de la comissió de la província de Barcelona per promoure l’ Exposició Universal de 1855, fet que no van aconseguir.

El rei Alfons XII li va concedir el títol de marquès de la Casa Brusi, gràcies a la seva activitat com a periodista i el seu esforç per portar l’Exposició Universal a Barcelona. Durant aquesta època ,el diari de Barcelona va ser nomenat el Brusi, en honor als seus esforços per fer un periodisme de qualitat.

Cal d’estacar Antoni Brusi com una de les personalitats més importants del periodisme ja que va saber organitzar una institució per promoure el periodisme seriós a Espanya. Publica, a més, tres escrits:
Discurs llegit en l’enterrament d’en Pere Gil i Babot, (Barcelona, 1853)
Discurs sobre Jaume Balmes i Urpià, Barcelona, 1853)
Discurs per honorar la memòria d’Isidoro de Angulo, (Barcelona, 1854)

Mor l’any 1878.

Deixa un comentari